Cộng đồng13/01/202205:23

Khi đang dừng chờ đèn đỏ, một xe tải phía sau lấn sang làn ngược chiều đi tới, tông trúng người đàn ông chạy xe máy khiến nạn nhân bị kẹp giữa 2 xe tải...

Nguồn: MXHGT

Avatar