Đoạn clip ghi lại cuộc chiến giữa rắn đuôi chuống và rắn Mmussurana đã được một nhà nghiên cứu sinh vật học nổi tiếng người Brazil đăng tải trên Youtube.

Theo  Richard Rasmussen
Avatar