Sư tử luôn được coi là vua của muôn loài, mặc dù có sức mạnh và thể hình vượt trội, nhưng đôi khi, vua cũng cần phải nhờ tới sự trợ giúp từ đồng loại thì mới bảo toàn mạng sống ngoài thiên nhiên được

Đ.T (Theo BBC Earth)
Avatar