Hai con vật xếp hàng đầu trong chuỗi thức ăn ở châu Phi đọ sức trong trận chiến dữ dội.

Theo National Geographic
Avatar