Đoạn video ghi lại cảnh một con trâu rừng bị đàn sư tử con 'gặm nhấm'.

Theo BBC
Avatar