Thế giới động vật 27/07/2018 05:29

Chó truy sát quyết liệt khiến chuột bị dồn vào bước đường cùng, đành nhảy xuống ao tự kết liễu mình.

Nguồn: Ký Sự Đường Phố

Avatar
Avatar
Hàng 26/08/2018 15:22
Chuột bơi rất giỏi, không có chuyện nhảy ao tự tử đâu.