Bị chó truy sát, chuột nhảy xuống ao tự tử

Chó truy sát quyết liệt khiến chuột bị dồn vào bước đường cùng, đành nhảy xuống ao tự kết liễu mình.

Nguồn: Ký Sự Đường Phố

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>