Cộng đồng 30/05/2019 05:22

Bị chặn không cho đi ngược chiều, nữ tài xế thay vì quay đầu xe lại tỏ thái độ và bỏ xe giữa đường chạy vào vỉa hè đứng thi gan.

Video: OFFB/Nguyễn Quang Huy

Avatar
Avatar
Thu 09/06/2019 21:29
Thu giấy phép lái xe