Cộng đồng17/01/202106:00

Chiếc xe buýt tông thẳng vào ô tô con, ép chiếc xe bẹp dúm vào cột đèn bùng binh.

Nguồn: Newsflare

Avatar