Thế giới25/07/201907:00

Con tàu chưa rõ nguồn gốc này được cho là bị đắm từ thời Phục hưng khi mà Columbus đang khám phá về Thế giới mới.

Theo NYT | Video: Sky News, Youtube @Rodrigo Pacheco-Ruiz

Avatar