Chrysopelea paradisi - loài rắn có khả năng trèo lên cây rồi phóng mình từ cây này qua cây khác.

Theo NatGeoWild
Avatar