Cá chiêm tinh là loài sinh vật tương đối đặc biệt, chúng phát triển cơ thể mình sao cho chỉ phù hợp với cuộc sống ở đáy biển

Đ.T (Nguồn Youtube@Smithsonian Channel, Youtube@benjamin34770)

Avatar