Thế giới 07/03/2019 02:26

Một nhóm các nhà khoa học và nhà thám hiểm đã lần đầu tiên xác định được vị trí cụ thể của một hố chìm lớn nhất thế giới.

Theo: Fox News, Video: Discover Belize Now

Avatar