Đời sống26/05/202101:30

Ở Hà Nam, Trung Quốc có hai cái giếng cạnh nhau, một cái ngọt và một cái đắng, dân làng nói rằng do Bạch nương tử khóc nhớ chồng nên nước có vị đắng? Vậy sự thật là gì?

Theo PearVideo

Avatar