Quân sự15/05/201904:17

Những thất bại liên tiếp khiến cho loại máy bay này bị khai tử, tuy nhiên, nhiều người cho rằng Không quân Mỹ là người đứng sau.

Theo NI, Video: ZenosWarbirds

Avatar