Thời sự28/02/202010:30

Mới đây, bệnh viện 108 đã thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống. Bệnh nhân Phạm Văn Vương đã có những tiến triển tốt khi bàn tay mới ban đầu hòa hợp với cơ thể. Những ngày đầu tiên, anh đã có thể cử động hay cầm, nắm đơn giản

Thực hiện: Khánh Linh

Avatar