Sức khỏe 14/05/2018 08:30

Tại Việt Nam, tiêu chảy chủ yếu tập trung vào mùa hè do vệ sinh thực phẩm không đảm bảo, thức ăn ôi thiu, nhiễm mầm bệnh.

Kiều Oanh (Video: IHDCYH Talks)

Avatar