Bệnh nguy hiểm nhất dễ tấn công cơ thể mùa hè: Làm gì để phòng tránh?

Tại Việt Nam, tiêu chảy chủ yếu tập trung vào mùa hè do vệ sinh thực phẩm không đảm bảo, thức ăn ôi thiu, nhiễm mầm bệnh.

Kiều Oanh (Video: IHDCYH Talks)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>