Công nghệ 06/06/2019 07:00

Với hàng nghìn robot và công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhà kho này có thể xử lý hàng trăm nghìn đơn hàng mỗi ngày.

Theo News China TV

Avatar