Thời sự05/11/201906:00

Các nhà ga sẽ có đầy đủ dịch vụ tiện ích phục vụ khách hành khách. Từ sàn mua vé lên tầng ke ga đợi tàu có 4 lối lên xuống, có thang cuốn đi lên và thang bộ đi xuống. Hai bên đường tàu là hành lang đủ rộng để hành khách đi bộ về ga trong trường hợp tàu bị dừng dọc đường

Nguyễn Đức - Trần Duy

Avatar