Công nghệ 03/10/2019 07:30

Toàn bộ đường truyền dữ liệu xuyên Đại tây dương, kết nối các quốc gia trên thế giới đều thông qua căn nhà này.

Theo: Motherboard

Avatar