Công nghệ03/10/201907:30

Toàn bộ đường truyền dữ liệu xuyên Đại tây dương, kết nối các quốc gia trên thế giới đều thông qua căn nhà này.

Theo: Motherboard

Avatar