Nhạc 17/09/2018 05:38

Sự kiện được tổ chức với ý tưởng lạ, một lễ hội âm nhạc điện tử đa sân khấu đầu tiên ở Hà Nội.

Biên dựng: Châm Phạm

 

Avatar