Bên trong hầm trú ấn của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận

Đi sâu trong căn nhà của Thuận, nhiều người bất ngờ khi phát hiện một căn hầm nằm sâu dưới đất của ông trùm ma túy này.

Kiên Trung - Đoàn Bổng

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>