Thời sự14/04/202107:58

Địa đạo Nam Hồng, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội - Di tích lịch sử văn hóa quốc gia được hình thành từ kháng chiến chống Pháp, đến nay nhiều đoạn đã bị sụt, đổ.

Đình Hiếu

Avatar