Công nghệ02/12/202006:00

Không chỉ chú trọng vào không gian, đại bản doanh của Google còn đặc biệt quan tâm tới các tiện ích, chế độ đãi ngộ từ a-z cho nhân viên của mình.

A.B (Theo Tech Vision)

Avatar