Thời sự05/10/202105:19

Có 1.054 bệnh nhân từ bệnh viện Việt Đức chuyển về các cơ sở y tế để tiếp tục điều trị. Các bệnh nhân này sẽ được tiếp nhận, điều trị như thế nào?

Đình Hiếu

Avatar