Mạng xã hội 08/07/2019 11:24

Những tình huống tương tự như sự việc trong đoạn clip dưới đây diễn ra khá nhiều lần và đây chắc chắn là lời cảnh báo mạnh mẽ tới các bậc phụ huynh, thầy cô

Nguồn Facebook@Cong-NhaXe
Avatar