Mạng xã hội 14/01/2019 04:52

Không chỉ vậy, người đàn ông còn thấy may mắn khi thủ phạm không bị đau hay gặp vấn đề gì.

Nguồn: Facebook@OFFB
Avatar