Thế giới11/01/201809:50

Những khó khăn trong việc di chuyển vốn giữa các nước tham gia 'Vành đai - Con đường' đang hạn chế thành công đối với dự án đầy tham vọng của Bắc Kinh.

Theo Al Jareeza, AP...

Avatar