Quốc tế 09/11/2019 03:40

Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, người nhân viên vệ sinh đã đốt giấy thả vào bể phốt để chứng minh. Tuy nhiên, tai nạn thương tâm đã xảy ra.

Theo The Jakarta Post, Video: TVOne

Avatar