Cộng đồng24/03/202005:27

Lợi dụng lúc vắng người, một tên trộm bẻ khóa chiếc xe máy trong khoảng 10 giây rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng đồng bọn...

Video: Facebook Cu Tin

Avatar