Cộng đồng 16/01/2019 08:59

Bé gái khoảng 2 tuổi được gắn chặt vào ghế riêng nhưng bất ngờ cửa ô tô mở khiến bé rơi xuống đường khi xe đang di chuyển.

Video: Facebook Chad Cheddar Mock

Avatar