Mạng xã hội09/09/202111:17

Cậu bé mới 32 tháng tuổi nhưng đã thể hiện bài nhào lộn trên xà gây ấn tượng.

Nguồn: Newsflare

Avatar