Chiếc ô tô của du khách buộc phải đứng bất động chờ đàn sư tử phân chia xong xác con mồi rồi mới qua đường. Sự việc được ghi lại trong công viên quốc gia Kruger ở châu Phi.Nguồn clip: Youtube

Avatar