Đoạn Video bầy sói tấn công bò rừng được ghi lại trong một Khu bảo tồn ở Mỹ.

Theo BBC
Avatar
Avatar
Bò mẹ tuyệt vời quá