Thế giới03/11/202008:50

Tính đến ngày 2/11, đã có 98 triệu người đi bỏ phiếu trong cuộc Bầu cử Mỹ 2020, đánh dấu sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử nước này, số người đi bỏ phiếu sớm nhiều hơn số người đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Đêm bầu cử - thường là lúc gọi tên người chiến thắng, có khả năng trở thành 'tuần bầu cử', khi việc kiểm những lá phiếu qua thư sẽ mất thời gian hơn.

Thời điểm đóng cửa các điểm bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu ở mỗi bang cũng rất quan trọng, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc kêu gọi các cử tri của các bang còn lại đi bỏ phiếu. Thông thường, ngay sau khi hoàn tất việc bỏ phiếu theo thời gian quy định, các bang thường thông báo kết quả sau đó không lâu. Thời điểm này là khác nhau ở mỗi bang, và có thể chênh nhau đến 6 tiếng.

Q.N (Theo AP)

Avatar