Cộng đồng24/05/202105:23

Những người cứu hộ đã mất nhiều ngờ mới bắt được một con trăn dài 6m ‘cố thủ’ trên trần một ngôi nhà dân ở Tây Jakarta, Indonesia.

Nguồn: Newsflare

Avatar