Rắn hổ mang chúa là loài rắn có nọc độc lớn nhất thế giới, chiều qua, loài rắn nguy hiểm này đã xuất hiện ở Quảng Ninh cắn một cụ già bị thương nghiêm trọng.

Rắn hổ mang chúa là loài rắn có nọc độc lớn nhất thế giới, chiều qua, loài rắn nguy hiểm này đã xuất hiện ở Quảng Ninh cắn một cụ già bị thương nghiêm trọng.

Băng Linh (Nguồn: Săn bắt Vùng cao KT)

Avatar