Đời sống 27/06/2019 01:03

Là một trong 20 cây lọc nước trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Hà Nội được đặt tại vườn hoa Cách mạng tháng 8 khiến người dân bất ngờ.

Đình Hiếu - Thu Thủy

Avatar