Đời sống 24/08/2019 08:12

Kiến trúc giàn giáo tre đang dần trở thành một nghệ thuật công cộng ở Macau. Đây là lối kiến trúc mới đặc biệt và phức tạp hơn.

Biên dựng: Thanh Thanh (Nguồn: Studio)
Avatar