Thời sự25/01/202012:00

Anh Phạm Văn Tuấn, hiện đang là tiến sĩ nghiên cứu về văn hóa, lịch sử Phật giáo của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Gắn bó và đam mê với thư pháp 18 năm, anh luôn nỗ lực, kiên nhẫn đổi mới tư duy nghệ thuật của văn hóa thư pháp Hán Nôm để ứng dụng vào đời sống nhân văn. Anh chia sẻ khách ngoại quốc khá thích thú và không ngại nhiều tiền để sở hữu các tác phẩm thư pháp của Việt Nam.

Quay phim: Mai Anh - Biên tập: Thúy Hằng - Biên dựng: Mai Anh, Quang Linh

Avatar