Thể thao12/12/201812:32

Sau trận chung kết lượt đi Việt Nam - Malaysia, Trần Đình Trọng đã chia sẻ trước báo chí về kết quả 2 - 2. Anh cho biết, anh và đồng đội đã cố gắng hết sức và sẽ tiếp tục cố gắng trong trận đấu lượt về.

Thiên Bình - Mai Anh

Biên dựng: Linh Trang

Avatar
Avatar
Mê gì mà mê, người ta có người yêu rồi nhé: https://www.facebook.com/dungtrongcp0421/videos/648229278907624/?hc_ref=ARQTWysOvPTHrexDkVsLbJ0SeHo1jpzRmm28SH6tqKXtNXzCgNZrSr4cciBHG7iVSBk&__xts__[0]=68.ARCAfFAcWP9R92SoCsUHYMt23aJ1dXGKexwR96kmnaSjp7a1d4qwewSO8P4yXHiHNwW6Yf1tJpf3MMmoKEtJlv2YlOu1FO30Gn681SsypTrbIya9dqwnjck3bszXUfrtKk3p9MHCdqd0eReWKevwy0Z-vAvqEd1YgJt4JxWbICiZIx_vLR8mDcU9rHYsJLvQ7ArkZEc9MeaJZpk602ogHRIbgF_rO2NJgmNvGlmaXLdLSwDmeJenOdyMqrzWZNgK0NA-_8g0nlyqXY9Hvcp0OQWl_fmqOzdKh0XPGBqV69zvkoMsIo5-uLA3ywzg6GpBoYhtds7JQtkoLKlRyJayEjBT764-8SMJGrxdclVymVWlLw&__tn__=FC-RH-R