Thế giới25/07/201811:00

Mưa lớn, lũ quét đã khiến hàng loạt ô tô trôi lềnh bềnh giữa biển nước ở TP Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

Nguồn: Shanghaiist

Avatar