Quốc tế 25/07/2018 11:00

Mưa lớn, lũ quét đã khiến hàng loạt ô tô trôi lềnh bềnh giữa biển nước ở TP Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

Nguồn: Shanghaiist

Avatar