Thời sự 12/09/2017 09:55

Thời tiết trên biển đang có những dấu hiệu chuyển xấu khi ngay gần biển Đông hôm nay hình thành một áp thấp nhiệt đới cùng một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là TALIM. Diễn biến đường đi và sự tương tác của áp thấp nhiệt đới và cơn bão là rất phức tạp nên bà con ngư dân cần theo dõi sát các thông tin về diễn biến trong những ngày tới.

Theo VTC14
Avatar