Thế giới 15/01/2019 09:00

Bảo tàng “Thất bại” – nơi trưng bày những sáng kiến thất bại được đặt tại Thụy Điển

Theo: Squarzt, Euronews, Youtube @Tom Scott

Avatar