Thời sự16/10/201709:30

Không khí lạnh với tính chất khô, hút ẩm sẽ làm bão số 11 yếu đi nhanh chóngTheo VTC14

Avatar