Quân sự30/06/202107:00

Trung Quốc tham vọng xây dựng đội quân tàu sân bay hạng khủng. Tuy nhiên, báo Mỹ đã chỉ ra những nút thắt trong tham vọng đó của Trung Quốc.

A.B (Theo NI, Video Naval Post)

Avatar