Quốc tế 27/12/2016 06:25

Khoảng 5 tỷ năm nữa, quỹ đạo của trái đất sẽ không còn an toàn do mặt trời phồng lên cực nhanh trước khi chết để biến thành sao lùn trắng.Theo Science Line, Seeker Daily

Avatar
Avatar
Trinh 29/09/2017 18:01
Tào lao!