Cộng đồng03/10/202107:30

Một phụ nữ bị con báo hoang tấn công bất ngờ trong lúc cô đang ngồi nghỉ ngay phía trước cửa nhà mình.

Nguồn: Newsflare

Avatar