Thế giới động vật 14/02/2019 04:55

Clip Báo hoa mai phi thân từ trên cây, bắt linh dương Impala

Nguồn: Africa Geographic.
Avatar