Đoạn video được một hướng dẫn viên safari ghi lại trong vườn quốc gia Kruger, Nam Phi

Đ.T (Theo Kruger)
Avatar