Quân sự 17/01/2019 10:56

Những số liệu thống kế mới tiết lộ hàng loạt chiến cơ lừng lẫy của Không quân Anh không thể cất cánh.

Theo NI, Video: FT, Lockheed Martin, Youtube @Bram van der Sluis, @Edo Kieft

Avatar